Αποστολή βεβαιώσεων για το κοινό

Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από την επεξεργασία των καταλόγων των παρουσιολογίων στις συνεδρίες, ώστε να καθοριστούν οι σύνεδροι που παρακολούθησαν τουλάχιστον 7 συνεδρίες σε 2 τουλάχιστον ημέρες, εκδόθηκαν και απεστάλησαν οι βεβαίωσεις παρακολούθησης των εργασιών του Συνεδρίου, στα e-mail που έχετε δηλώσει στη Γραμματεία Κοινού του Συνεδρίου.

Εις το επανιδείν στο 6ο Τακτικό Συνέδριο ΠΕΔιΣ

Αποστολή βεβαιώσεων για το κοινό
Κύλιση προς τα επάνω