Υποβολή περίληψης

Επειδή η γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική, συνεπακόλουθα και οι εισηγήσεις και οι περιλήψεις θα πρέπει να είναι στα Ελληνικά. Οι περιλήψεις των εισηγήσεων να μην ξεπερνούν τις 400-500 λέξεις.

Δεν προβλέπεται εξ αποστάσεως παρουσίαση εισηγήσεων.

Σε περίπτωση ύπαρξης συνεισηγητών, συμπληρώνετε τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο και email επικοινωνίας), μαζί με την περίληψη της εισήγησης στο αντίστοιχο πλαίσιο.

Κύλιση προς τα επάνω