Σημαντικές ημερομηνίες

15-09-2023 Παράταση έως 24-09-2023: Προθεσμία υποβολής περιλήψεων εισηγήσεων
15-10-2023: Ολοκλήρωση και γνωστοποίηση κρίσης περιλήψεων
10-01-2024: 21-01-2024: Προθεσμία υποβολής πλήρους κειμένου εισηγήσεων για ηλεκτρονικά πρακτικά

Οι υποβολές των εισηγήσεων θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω του ειδικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pedisconference@gmail.comμετά τη λήξη του συνεδρίου, από τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023 έως και την Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2024.

Κύλιση προς τα επάνω