Συντονιστική επιτροπή

  • Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος
  • Σωτήρης Ρούσσος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
  • Έλενα Μαρκούτση, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
  • Κατερίνα Δούνδη, Υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος
Κύλιση προς τα επάνω