Οργανωτική υποστήριξη

Οργανωτική και διοικητική υποστήριξη

  • Μαρία-Ελευθερία Γαλάνη, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
  • Μαρία Ρόντου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
  • Ελένη Γεωργούλια, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
  • Αφροδίτη Ρούσση, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
  • Ηλιάνα Φώτη, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Διαχείριση ιστοτόπου

  • Κώστας Μυλωνόπουλος, Υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος
  • Παναγιώτης Ζαφειράκης, Επιστημονικός Συνεργάτης Πληροφορικής
Κύλιση προς τα επάνω