Επιστημονική επιτροπή

 • Βασιλική Λαλαγιάννη, Καθηγήτρια
 • Νικόλαος Τζιφάκης, Καθηγητής                                     
 • Παναγιώτα Μανώλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Πύρρος Παπαδημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Εμμανουήλ Παπάζογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Σωτήρης Πετρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής             
 • Ευστάθιος Τ. Φακιολάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Σωτήρης Βανδώρος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Αντώνης Κλάψης, Επίκουρος Καθηγητής                                      
 • Ιωσήφ Πλυμάκης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Δημήτριος  Ροζάκης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Κύλιση προς τα επάνω