ΙΑΣΙΣ AMKE

Η ΜΚΟ IΑΣΙΣ είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της Κοινωνικής Ένταξης, της Ψυχικής Υγείας και της Αποϊδρυματοποίησης, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση που προωθείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το IASIS έχει επίσημη εγγραφή ως Ιδιωτικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός και Ειδική Εγγραφή σε Καταλόγους Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας. Ο οργανισμός διαθέτει επίσης Σύστημα Διοικητικών Ικανοτήτων πιστοποιημένο από την Ειδική Υπηρεσία / Τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κύριος στόχος του οργανισμού είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σε άτομα που είτε ανήκουν στο φάσμα ή κινδυνεύουν από αποκλεισμό, καθώς και σε ενήλικες εκπαιδευόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα.

Scroll to Top