Αναζητηση

Αναζήτηση σε κατηγορίες

 

Ημερομηνία

 
Από
Μέχρι

Όροι ευρετηρίου

 

Χρήσιμα για την αναζήτηση:

  • Οι όροι αναζήτησης μπορούν να είναι πεζά ή κεφαλαία χωρίς διαφορά
  • Συνήθεις όροι αγνοούνται
  • Η προεπιλογή είναι να εντοπίζονται εισηγήσεις που περιέχουν όλους τους όρους all (δηλ. το AND (και) υπονοείται)
  • Συνδυάστε πολλαπλούς όρους με τον όρο OR (ή) για να βρείτε εισηγήσεις με οποιονδήποτε όρο· π.χ., εκπαίδευση OR έρευνα
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για να δημιουργήσετε σύνθετες αναζητήσεις· π.χ., αρχείο ((περιοδικό OR συνέδριο) NOT διπλωματικές)
  • Αναζητήστε ακριβή φράση βάζοντάς την σε λατινικά εισαγωγικά· π.χ., "open access publishing"
  • Εξαιρέστε κάποιον όρο με το πρόθεμα μείον - ή NOT· π.χ. online -politics ή online NOT politics
  • Χρησιμοποιήστε * σε έναν όρο για να βρείτε οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων· π.χ., soci* morality θα εντοπίσει και αρχεία της μορφής "sociological" ή "societal"


-----------------

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

ΠΕΔιΣ στο FacebookΠΕΔιΣ στο TwitterΠΕΔιΣ στο LinkedIn