Επισκόπηση

Για να διερευνηθούν και να συζητηθούν αναλυτικά αυτά τα σύνθετα και επίκαιρα ζητήματα το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων διοργανώνει το τέταρτο κατά σειρά συνέδριο του προσκαλώντας την υποβολή εισηγήσεων σε διαφορετικά γνωστικά πεδία και αντικείμενα του ευρύτερου χώρου των κοινωνικών επιστημών.
Μεταξύ των θεμάτων που προτείνονται να συζητηθούν περιλαμβάνονται τα εξής:
- Πολιτική και Εκλογές στην Ευρώπη
- Ευρωπαϊκή Ένωση και Ολοκλήρωση: Επιτάχυνση ή Στασιμότητας της Υπερεθνικής Διακυβέρνησης της ΟΝΕ, της Άμυνας και της Ασφάλειας;
- Σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ πριν και μετά τις Ευρωεκλογές του 2019
- Κρατικοί και Μη-Κρατικοί Δρώντες στην Παγκόσμια Κοινωνία: Στοιχεία Συνέχειας και Αλλαγής
- Μεταμορφώσεις της Κυριαρχίας και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Διαχείριση Κρίσεων και Επίλυση Συγκρούσεων στη Διεθνή Πολιτική: Πολιτικές και Στρατηγικές
- Παραδοσιακές και Σύγχρονες Μορφές Ισχύος στο Διεθνές Σύστημα
- Οι Στρατηγικές Επιλογές της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο
- Σύγχρονα Κοινωνικά Ζητήματα: Συγκρούσεις, Συνθέσεις, Προοπτικές
- Κοινωνίες και Κράτη στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
- Η Δημοκρατία και οι Εχθροί της
- Αγορές Εργασίας και η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση
- Το Ελληνικό Κομματικό Σύστημα σε Ανασύνθεση
- Συνταγματική Αναθεώρηση
- Κοινωνικά κινήματα: αμφισβήτηση, διεκδίκηση, σύγκρουση
- Πολιτική βία και τρομοκρατία
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν περίληψη εισήγησης, έκτασης έως 200 λέξεις, μέχρι τις 30-06-2019 21-07-2019.
Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τη διοργάνωση συνεδριών ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική πρόταση, έκτασης έως 250 λέξεις, ορίζοντας τους συμμετέχοντες και τις περιλήψεις των εισηγήσεων τους μέχρι τις 30-06-2019 21-07-2019.
Επίσης, υποψήφιοι διδάκτορες και απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που διεξάγουν σχετική έρευνα ενθαρρύνονται να στείλουν περίληψη εισήγησης.
Οι προτάσεις για συνεδρίες και οι περιλήψεις εισηγήσεων θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν έως τις 20-07-2019 31-07-2019.


-----------------

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

ΠΕΔιΣ στο FacebookΠΕΔιΣ στο TwitterΠΕΔιΣ στο LinkedIn