Οργανωτική Επιτροπή

Συντονιστής

 1. Κριτής 11, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Επιστημονική Επιτροπή

 1. Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα
 2. Κριτής 12, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα
 3. Κριτής 10, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα
 4. Κριτής 8, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα
 5. Κριτής 1, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα
 6. Κριτής 6, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα
 7. Κριτής 13, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 8. Κριτής 4
 9. Κριτής 2, Dept. of Political Science and International Relations, University of the Peloponnese, Ελλάδα
 10. Κριτής 7, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 11. Δημήτρης Ροζάκης, ΠΕΔΙΣ, Ελλάδα

Ομάδα Συντονισμού

 1. Κριτής 11, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 2. Έλενα Μαρκούτση, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα
 3. Κατερίνα Δούνδη, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 4. Κριτής 3

Ιστότοπος Συνεδρίου

 1. Ιωάννης Ξανθόπουλος, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Ελλάδα

Χορηγοί

Αρωγοί

Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου-----------------

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

ΠΕΔιΣ στο FacebookΠΕΔιΣ στο TwitterΠΕΔιΣ στο LinkedIn