Επισκόπηση

Τα παραπάνω ενδεικτικά ερωτήματα καλούνται να διερευνήσουν σε ειδικές θεματικές ενότητες ερευνητές προερχόμενοι από τον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών επιστημών στο πλαίσιο του καταξιωμένου θεσμού του τρίτου κατά σειρά συνεδρίου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

Μεταξύ των θεμάτων που προτείνονται να συζητηθούν περιλαμβάνονται τα εξής:

-       Πολιτικό σύστημα, θεσμοί και οικονομική κρίση.

-       Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Προκλήσεις για τη θεωρία και την πολιτική.

-       Η Ευρωζώνη σε σταυροδρόμι: Τα χρονικά περιθώρια αντιδράσεων στενεύουν.

-       Πολυπολιτισμικές κοινωνίες και διαπολιτισμικότητα στην Ευρώπη.

-       Διεθνής και περιφερειακή αστάθεια: Θεωρητικοί προβληματισμοί και προκλήσεις πολιτικής.

-       Οι αναδυόμενες δυνάμεις στη διεθνή πολιτική και η Ελλάδα.

-       H καταπολέμηση της φτώχειας και η προσφορά βοήθειας σε ανθρώπους σε ανάγκη: Αναζητώντας καινοτόμες ιδέες.

-       Το μέλλον της απασχόλησης: Αναζητώντας νέα μοντέλα οργάνωσης της αγοράς εργασίας και κατανομής του πλούτου.

-       Πολιτική βία και τρομοκρατία: πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αποτυπώσεις.

-       Λαϊκισμός ή νεοφιλελευθερισμός; Αναζητώντας τον εχθρό.

-       Δυσαρέσκεια, δικαιοσύνη, νομιμοποίηση και σταθερότητα.

-       Η φιλοσοφική αναζήτηση της ευτυχίας σε καιρούς αβεβαιότητας.

 

Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τη διοργάνωση συνεδριών (sessions) ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την πρότασή τους έκτασης έως 250 λέξεις, καθώς και τους προτεινόμενους συμμετέχοντες και τις προτεινόμενες περιλήψεις των εισηγήσεων τους μέχρι τις 30/06/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν περίληψη της εισήγησής τους μέχρι τις 30/6/2017. Οι συνεδρίες και οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου και τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν έως την 20/07/2017.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που διεξάγουν σχετική έρευνα ενθαρρύνονται να στείλουν περίληψη εισήγησης.


-----------------

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

ΠΕΔιΣ στο FacebookΠΕΔιΣ στο TwitterΠΕΔιΣ στο LinkedIn