Πρόσκληση Υποβολής Εισηγήσεων

Σύγχρονες και σύνθετες εξελίξεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οικονομίες και πολιτικά συστήματα εισέρχονται σε στάδια σημαντικών μεταβολών. Σε πολιτικό επίπεδο διαπιστώνεται ότι κραταιά κόμματα δοκιμάζονται από την άνοδο της επιρροής νεοπαγών κομμάτων και νεόκοπων πολιτικών. Στα εκλογικά σώματα παρατηρούνται έντονες διακυμάνσεις στις προτιμήσεις ψήφου, συχνά προς την κατεύθυνση αντι-συστημικών ιδεολογιών. Νέες ηγεσίες δημιουργούν νέα δεδομένα σε θέματα διεθνούς πολιτικής και ασφάλειας και, παράλληλα, αυξάνεται η αβεβαιότητα σχετικά με τη στρατηγική κρατών όπου παρατηρείται υποβάθμιση των κοινοβουλευτικών θεσμών και συγκέντρωση εξουσίας σε μονοπρόσωπους θεσμούς. Σε οικονομικό επίπεδο η Ευρώπη εξακολουθεί να υστερεί στα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της απασχόλησης. Οι αντίρροπες προκλήσεις, πέραν της Ευρώπης, του οικονομικού προστατευτισμού και της περαιτέρω απελευθέρωσης στη διακίνηση κεφαλαίων και αγαθών υποχρεώνουν σε νέες προσαρμογές. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει το διάλογο για το θεσμικό και πολιτικό μέλλον της, με δεδομένο το Brexit και τη διαφαινόμενη διάσταση προτεραιοτήτων μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών-μελών της.

Πώς ερμηνεύονται οι σύγχρονες εξελίξεις υπό το πρίσμα διαφορετικών κοινωνικών επιστημών; Στοιχειοθετείται μία κατάσταση κρίσης ή πρόκειται για μία αναμενόμενη μεταβολή; Ποια θα είναι τα νέα χαρακτηριστικά για τη δημοκρατία, την οικονομία, το κράτος, τη διεθνή συνεργασία και ασφάλεια;

Τα παραπάνω ενδεικτικά ερωτήματα καλούνται να διερευνήσουν σε ειδικές θεματικές ενότητες ερευνητές προερχόμενοι από τον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών επιστημών στο πλαίσιο του καταξιωμένου θεσμού του τρίτου κατά σειρά συνεδρίου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

Μεταξύ των θεμάτων που προτείνονται να συζητηθούν περιλαμβάνονται τα εξής:

 

-       Πολιτικό σύστημα, θεσμοί και οικονομική κρίση.

-       Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Προκλήσεις για τη θεωρία και την πολιτική.

-       Η Ευρωζώνη σε σταυροδρόμι: Τα χρονικά περιθώρια αντιδράσεων στενεύουν.

-       Πολυπολιτισμικές κοινωνίες και διαπολιτισμικότητα στην Ευρώπη.

-       Διεθνής και περιφερειακή αστάθεια: Θεωρητικοί προβληματισμοί και προκλήσεις πολιτικής.

-       Οι αναδυόμενες δυνάμεις στη διεθνή πολιτική και η Ελλάδα.

-       H καταπολέμηση της φτώχειας και η προσφορά βοήθειας σε ανθρώπους σε ανάγκη: Αναζητώντας καινοτόμες ιδέες.

-       Το μέλλον της απασχόλησης: Αναζητώντας νέα μοντέλα οργάνωσης της αγοράς εργασίας και κατανομής του πλούτου.

-       Πολιτική βία και τρομοκρατία: πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αποτυπώσεις.

-       Λαϊκισμός ή νεοφιλελευθερισμός; Αναζητώντας τον εχθρό.

-       Δυσαρέσκεια, δικαιοσύνη, νομιμοποίηση και σταθερότητα.

- Η φιλοσοφική αναζήτηση της ευτυχίας σε καιρούς αβεβαιότητας.

Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τη διοργάνωση συνεδριών (sessions) ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την πρότασή τους έκτασης έως 250 λέξεις, καθώς και τους προτεινόμενους συμμετέχοντες και τις προτεινόμενες περιλήψεις των εισηγήσεων τους μέχρι τις 30/06/2017 07/07/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν περίληψη της εισήγησης τους μέχρι τις 30/6/2017. Οι συνεδρίες και οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου και τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν έως την 30/06/2017 07/07/2017.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που διεξάγουν σχετική έρευνα ενθαρρύνονται να στείλουν περίληψη εισήγησης.

Οδηγίες προς Συγγραφείς

Οι εισηγήσεις θα πρέπει να έχουν έκταση 6.000 – 8.000 λέξεις (περιλαμβανομένων βιβλιογραφικών αναφορών, παραπομπών και περίληψης) και να υποβληθούν στον ιστότοπο του συνεδρίου, σύμφωνα με το ανακοινωνμένο χρονοδιάγραμμα.

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές συστάσεις για (α) τη μέθοδο παράθεσης βιβλιογραφίας κτλ. και (β) τη μορφοποίηση του κειμένου υποβολής.

Α) Μέθοδος παράθεσης βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών παραπομπών:

Επιθυμητή είναι η συμμορφωση με σύστημα παραπομπών, τύπου Harvard Style (δηλ. συγγραφέας, ημερομηνία).  Ειδικότερα:

 • Οι παραπομπές στη βιβλιογραφία γίνονται εντός του κειμένου ως εξής:
 • Εντός παρενθέσεως επώνυμο συγγραφέα, ακολουθούμενο από ημερομηνία χρονολογία έκδοσης, άνω και κάτω τελεία, κενό, αριθμός σελίδας, π.χ. (Soros 1996a: 57)  ή χωρίς αριθμό σελίδας εάν η αναφορά είναι γενικώς στο έργο, π.χ. (Soros 1996a). Εναλλακτικά, ισχύει και η διατύπωση «Ο Soros υποστηρίζει….» (1996a). Επίσης, εντός της ίδιας παρενθέσεως μπορούν να τεθούν περισσότερες παραπομπές, διαχωρισμένες με κόμμα, π.χ. (Soros 1996a: 57, Silverman & Propp 1990: 110-123, Boughton 2002).
 • Οι παραπομπές εντός κειμένου, θα πρέπει να σημειώνονται με παρένθεση (επώνυμο, έτος ή ημ/νία) για έναν συγγραφέα, ή (επώνυμο1 και επώνυμο2, έτος ή ημ/νία) για δύο συγγραφείς ή (επώνυμο1 et al., έτος ή ημ/νία) για τρείς ή περισσότερους συγγραφείς.
 • Η βιβλιογραφία παρατίθεται αλφαβητικά (0-9, a-z, α-ω) σε ενιαίο κατάλογο στο τέλος του κειμένου, χωρίς διάκριση γλώσσας ή άλλη.
 • Σημειώσεις εκτός κειμένου αποφεύγονται. Εάν είναι απολύτως απαραίτητες τίθενται ως σημειώσεις τέλους με αρίθμηση 1,2,3 κ.ο.κ.

Προς διευκόλυνσή σας σημειώνουμε με παραδείγματα τις συνηθέστερες περιπτώσεις βιβλιογραφικών αναφορών:

Βιβλίο:

Barker, R. Kirk, J. & Munday, R.J., 1988. Narrative analysis. 3rd ed. Bloomington: Indiana University Press. 

Grace, B. et al., 1988. A history of the world. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Nohlen, D., 2000. Κομματικό σύστημα και εκλογικά συστήματα. Μτφρ. Μ. Σίσκου, 2007. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Redman, P., 2006. Good essay writing: a social sciences guide. 3rd ed. London: Open University in assoc. with Sage.

Silverman, D.F. & Propp, K.K. eds., 1990. The active interview. Beverly Hills, CA: Sage.

Soros, G., 1966a. The road to serfdom. Chicago: University of Chicago Press.

Soros, G., 1966b. Beyond the road to serfdom. Chicago: University of Chicago Press.

Επιστημονικό άρθρο:

Boughton, J.M., 2002. The Bretton Woods proposal: an in depth look. Political Science Quarterly, 42 (6), pp. 564-78.

Κεφάλαιο σε βιβλίο:

Samson, C., 1970. Problems of information studies in history. In: S. Stone, ed. 1980. Humanities information research. Sheffield: CRUS, pp. 44-68.

E-book:

Fishman, R., 2005. The rise and fall of suburbia. [e-book] Chester: Castle Press.

Ιστοσελίδα:

Defoe, D., 1999. The fortunes and the misfortunes of the famous Moll Flanders. [Online] Champaign, Illinois: Project Gutenberg. Διαθέσιμο στο: http://Promo.Net/Cgi-Promo/Pg/T9.Cgi?Entry=370&Full=Yes&Ftpsite=Http://www.Ibiblio.Org/Gutenberg/ [Τελευταία πρόσβαση 18 Νοεμβρίου 2005].

Β) Μορφοποίηση κειμένου:

 • Μορφή εγγράφου συμβατή με σύγχρονο επεξεργαστή κειμένου όπως το word (*.doc, *.docx, *.rtf).
 • Σελίδα τίτλου: με τίτλο, όνομα και ιδιότητα εισηγητή/των, περίληψη έως 150 λέξεις, 3-6 λέξεις-κλειδιά, email επικοινωνίας.
 • Αριθμημένες επικεφαλίδες υποκεφαλαίων, έως τρία επίπεδα (πχ. 1, 1.1, 1.1.1).
 • Χαρακτήρες – γραμματοσειρά: Arial Βold, μέγεθος 18 - 16 - 14, για τα τρία επίπεδα επικεφαλίδων αντίστοιχα, και Times New Roman, μέγεθος 11 για το κυρίως κείμενο.
 • Διάστιχο (line spacing) 1,5 και διάκενο > μετά (spacing > after) 12 στ. (pt).
 • Αριθμημένες λεζάντες για κάθε απεικόνιση με ξεχωριστή αρίθμηση ανά τύπο απεικόνισης (π.χ. Γράφημα 1, Γράφημα 2, Πίνακας 1, Γράφημα 3, Πίνακας 2, κ.ο.κ.).
 • Η θέση κάθε απεικόνισης σημαίνεται με τη λεζάντα της (π.χ. Γράφημα 2) εντός του κυρίως κειμένου, αλλά η απεικόνιση καθαυτή (μαζί με τη λεζάντα της) τοποθετείται στο τέλος του κυρίως κειμένου, καταλαμβάνοντας δική της σελίδα (τηρώντας τη σειρά).
 • Οι απεικονίσεις, με εξαίρεση τους πίνακες, πρέπει να είναι με τη μορφή εικόνας.  Προτιμότερο αρχείο είναι το eps ή, εναλλακτικά, υψηλής ανάλυσης bmp, jpg ή png.
 • Αυτολεξεί παράθεση αποσπάσματος από άλλη πηγή σημαίνεται με τη χρήση εισαγωγικών εφόσον είναι μέχρι 35 λέξεις ακολουθώντας την κανονική ροή του κειμένου. Εάν είναι 36 λέξεις και περισσότερες, τίθεται χωριστά, χωρίς εισαγωγικά, με «εσοχή» (indent).

Οι υποβολές για το συνέδριο αυτό έκλεισαν την 2017-09-21.-----------------

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

ΠΕΔιΣ στο FacebookΠΕΔιΣ στο TwitterΠΕΔιΣ στο LinkedIn